תיק עבודות - שילוט חוצות ואוטובוסים

מטבחי זיו

שילוט חוצות מטבחי זיו 1.jpg

סולתם רדד

כיתן

דקור

יום פתוח באוניברסיטת בר-אילן