תיק עבודות - שילוט חוצות ואוטובוסים

מטבחי זיו

dc73bde5-f8f0-41cc-a3df-02f226464f27.jpg
שילוט חוצות מטבחי זיו 1.jpg

סולתם רדד

כיתן

דקור

יום פתוח באוניברסיטת בר-אילן